Komende Power for Life bijeenkomst: 2 oktober 2016!

Op 1 juli 2016 is de PKN kerk van Enumatil samengegaan met de PKN kerk van Oldekerk / Niekerk / Faan. Hierdoor worden er bij de Power for Life bijeenkomsten ook een paar dingen anders...

Toen de Power for Life commissie begon, was het alleen onderdeel van de PKN kerk in Enumatil. Sinds een paar jaar is het samen gegaan met de GKV van Enumatil en bestond de commissie uit 2 leden van beide kerken. De opzet was dat de bijeenkomsten afwisselend in beide kerken gehouden zouden worden, maar dit liep een beetje anders, omdat de bezoekersaantallen te groot werden voor de PKN kerk. Nu de PKN kerk van Enumatil is samengegaan met de PKN kerk van Oldekerk / Niekerk / Faan kunnen de bijeenkomsten wel weer afwisselend in beide kerken gehouden worden. Vandaar ook dat de komende bijeenkomst, op zondag 2 oktober, gehouden zal worden in de Ichtuskerk te Oldekerk. We hopen op een fijne samenwerking met nog heel veel mooie bijeenkomsten! Op 2 oktober zal er weer een Power for Life bijeenkomst worden gehouden. Spreker zal zijn ds. Bondt uit Leek. De band Lighthouse uit Kollumerzwaag zal de samenzang leiden. Het thema is: 'waarom naar de kerk'?

Met vriendelijke groet, uw Power for Life commissie.

Ps! Deurcollecte: voor de onkosten


Power for Life: Geloven in deze tijd!

Wat is Power for life?

Sinds oktober 2007 zijn we bezig met het organiseren van speciale jeugd bijeenkomsten: “Power for Life bijeenkomsten”. De reden hiervoor is dat het steeds moeilijker wordt de jeugd bij de kerk te betrekken. Niet alleen bij de kerk, maar ook bij het geloof in het algemeen.

Waarom is geloven in God soms zo moeilijk? Waarom twijfel ik soms over het bestaan van God? Waarom is het Christen zijn niet veel makkelijker? Vraag jij je dit ook wel eens af? Of heb je andere vragen met betrekking tot het geloof, het christendom, de kerk en/of je dagelijkse leven? Op al deze vragen proberen we in 'Power for Life' een antwoord te vinden, door het geloof te vertalen naar deze tijd, met behulp van taal en muziek van nu. Wij streven naar een laagdrempelige bijeenkomst, waar het Evangelie van deze tijd centraal staat.

Voorheen ging dat van de PKN uit en sinds begin 2014 organiseren zij dit samen met de Vrijgemaakte kerk te Enumatil.

Er zijn al verschillende sprekers voorgegaan. O.a. Simon van der Kooi, Maurits Stevens, René Ruitenberg, Henk Bondt en Michel van Heijningen.

 

 
 

 

De Power for Life-commissie

Van de Gereformeerde kerk: 

  • Sanne Koning
  • Cor Hamming
  • Martin van der Schors

Van de Vrijgemaakte kerk:

  • Marianne Spoelstra
  • Linda Schipper

Klik hier om contact op te nemen met de commissie